Shopping cart

HELTÄCKAND för Samsung GALAXY S6 Edge svart

SKU: 48864642 Category:

english description below

?Helskärmstäckning? Precis laserskärd 10D rundad kant 100% täcker Samsung S6 Edge skärm och håller Samsung helt från damm, kantskada eller splittring.

?Yta 9H Hårdhet? 9H Hårdhet Tempererad Glasswill skydda din utrustning mot dagliga repor, damm och normalt slitage. Även skarpa föremål som knivar, mynt och nycklar kommer inte att klia på det.

?Mer Clear? Hög ljusöverföring, låg reflektion. High Definition kan återställa färg, så att skärmen är klarare, som om du inte klistrade in de tempererade galserna på telefonens skärm.

?ANTI-FINGERPRINT? Belagd med hydrofobt och oleofobt klart lager skyddar glaset mot svett och oljestöd från fingeravtryck och håller telefonen oskärmad hela dagen.

Perfekt Touch Experience – Starkaste Tyskland 9H + Tempered Tech, Skydda LCD-skärmen 100% Säkerhet. * Skraptålig explosionssäker anti vatten, olja, fingeravtryck

?Full Screen Coverage?Precise laser-cut 10D rounded edge 100% covering Samsung S6 edge screen and fully keeps your Samsung from dust, edge damage or shatter.

?Surface 9H Hardness?The 9H Hardness Tempered Glasswill protect your equipment from daily scratches, dust, and normal wear. Even sharp objects like knives, coins and keys will not scratch it.

?More Clear?High light transmission, low reflection. High-definition can restore color, so that the screen is clearer, as if you did not paste the tempered galss on phone screen.

?ANTI-FINGERPRINT?Coated with hydrophobic and oleophobic clear layer, the glass protects against sweat and oil residue from fingerprints and keep your phone screen pristine all day long.

Perfect Touch Experience – Stongest Germany 9H+ Tempered Tech, Protect LCD Screen 100% Safety. *Scratch-resistant explosion proof anti water,oil,fingerprint